Podejmowanie wyboru - słownik i definicje

Definicje z fizyki - słownik

Pojęcia z fizyki. Słownik fizyczny. Wszystkie pojęcia z fizyki wytłumaczone.

 • Co to jest Jonowe Wiązki Definicja odpowiednich układów pól elektrycznych i magnetycznych wąskie strumienie jonów, służące w mikroskopach i spektroskopach jonowych
 • Co to jest Akustyczny Interferometr Definicja fal akustycznych wgazach, cieczach iciałach stałych. Praprzodkiem i. a. jest rura Kundta używana czasem wpracowni szkolnej do wyznaczania
 • Co to jest Wanad Definicja układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 23, masa atomowa 50,942; naturalny w. złożona jest z dwóch izotopów; metal; służący jako
 • Co to jest Radiolokacja Definicja odbijania się fal radiowych do wykrywania celu, jest to do wyznaczania jego położenia, jak także do określania parametrów jego ruchu
 • Co to jest Półprzewodnika Inwersja Definicja przewodnictwa typu n ( półprzewodnik) na przewodnictwo typu p albo odwrotnie wpobliżu powierzchni, spowodowane obecnością tak zwany stanów

Słownik geograficzny

Definicje z geografii. Gdzie to jest? Gdzie to leży? Co to znaczy w geografii.

 • Gdzie jest Brockenu Widmo świetlne (fotometeor) rzadko występujące w atmosferze ziemskiej. Powstaje w górach, przy niskim położeniu Słońca nad horyzontem, gdy cień turysty stojącego na szczycie pojawia
 • Gdzie jest Magnetyczny Biegun fizyce klasycznej, miejsce przecięcia największego skupienia linii sił pola magnetycznego z powierzchnią danego ciała. Odznacza się bieguny magnetyczne - północny i południowy. W
 • Gdzie jest Deflacja mechanizmów morfogenetycznych modelujący powierzchnię Ziemi, opierający na porywaniu poprzez wiatr drobnych cząsteczek (pyły, piaski, żwiry) i przenoszeniu ich na wielkie nieraz

Lista bohaterów historycznych i literackich

Bohaterowie literatury, bohaterzy z książek. Kim była ta postać? Co on zrobił? Biografie bohaterów.

 • Kim był Degli Federigo Alberighi Boccaccia Dekameron zakochawszy się w; Monnie, traci sporo pieniędzy, aby zdobyć jej względy. Nareszcie pozostaje mu tylko mała posiadłość i ulubiony, wspaniały sokół. Kiedy jego
 • Kim był Klotard Życie snem wierny i do końca oddany sługa królewski;który jako jedyny ma prawo kontaktować się z więzionym; Zygmuntem. Podwójnie podaje Zygmuntowi wywar z ziół. Wiedząc, kim jest
 • Kim był Iguaran Urszula Buendia Urszula
 • Kim był Antoni Lulek Żeromskiego Przedwiośnie dogmatyczny komunista, reprezentujący sekciarskie poglądy;zdeklarowany wróg Polski burżuazyjnej, ideowy przewodnik; Cezarego Baryki, ukazujący mu nędzę i