Podejmowanie wyboru - słownik i definicje

Definicje z fizyki - słownik

Pojęcia z fizyki. Słownik fizyczny. Wszystkie pojęcia z fizyki wytłumaczone.

 • Co to jest Wirowe Prądy Definicja do rozpraszania energii, powstające wprzewodnikach umieszczonych wzmiennym polu magnetycznym. Szczególnie niepożądane jest występowanie
 • Co to jest Dźwięku Analiza Definicja na dźwięki proste i określanie widma dźwięku, jest to amplitud i faz składowych dźwięków w zależności od ich częstości ( badanie
 • Co to jest Kompatybilność Definicja programów komputerowych. Dzięki k. dwa albo więcej komputerów, mimo różnego pochodzenia, może współpracować ze sobą albo zastępować się
 • Co to jest Promieniotwórcze Szeregi Definicja promieniotwórczych, powstających wwyniku następnych rozpadów promieniotwórczych typu i. Istnieją cztery szeregi promieniotwórcze, trzy
 • Co to jest Rzutowanie Definicja polegająca na tym, iż zdanego punktu na płaszczyźnie, wyznaczonej poprzez prostokątny układ kartezjański dwóch osi x iy, wystawiamy proste

Słownik geograficzny

Definicje z geografii. Gdzie to jest? Gdzie to leży? Co to znaczy w geografii.

 • Gdzie jest Bór się z bardzo starych drzew. 2. Aktualnie termin oznaczający zbiorowisko leśne z udziałem sosny, świerka i jodły, narastające najczęściej na kwaśnych, ubogich glebach bielicowych
 • Gdzie jest Otulina region ochronny wokół szczególnie cennych obiektów przyrodniczych (parków narodowych i krajobrazowych), spełniający rolę bufora przed szkodliwymi oddziaływaniami zewnętrznymi
 • Gdzie jest Powietrza Wilgotność powietrzu. Geograficzny rozkład wilgotności powietrza w bardzo ogólnych zarysach pokrywa się z rozkładem temperatury. Silnie maleje ona z wysokością (na wysokości 5 km stanowi

Lista bohaterów historycznych i literackich

Bohaterowie literatury, bohaterzy z książek. Kim była ta postać? Co on zrobił? Biografie bohaterów.

 • Kim był Kornwalii Ksiˇżę postać z dramatu W. Szekspira Władca Lear oślepia hrabiego Gloucestera, który sprzyja; Learowi. Zraniony poprzez sługę, który nie godzi się na takie okrucieństwo swego pana, umiera
 • Kim był Tamten Choromańskiego Zazdrość i medycyna chirurg, dyrektor szpitala Wszystkich Świętych, kochanek; Rebeki Widmar. Wykonał zabieg chirurgiczny, którego istotę próbował rozwikłać; Widmar
 • Kim był Jerzy Szamota noweli S. Grabińskiego Kochanka Szamoty publicysta, wielbiciel najpiękniejszej kobiety w mieście; Jadwigi Kalergis, która pewnego razu zaprosiła go do siebie. Ich związek trwał
 • Kim był Maciej Dobrzyński jedna z postaci z epopei A. Mickiewicza Pan Tadeusz nestor i największy aurorytet w zaścianku Dobrzyńskich. Dawny konfederat barski, posiadacz szabli zwanej Rózeczką