Podejmowanie wyboru - słownik i definicje

Definicje z fizyki - słownik

Pojęcia z fizyki. Słownik fizyczny. Wszystkie pojęcia z fizyki wytłumaczone.

Słownik geograficzny

Definicje z geografii. Gdzie to jest? Gdzie to leży? Co to znaczy w geografii.

  • Gdzie jest Niżówka rzeki, strumienie), występujące corocznie okresowo, a będące zazwyczaj skutkiem dłuższej suszy. W trakcie niżówki cieki zasilane są z zasobów podziemnych, co prowadzi do
  • Gdzie jest Rzeka albo potoków lub wypływający ze źródła, jeziora, bagna, lodowca. Za rzeki przyjmuje się cieki o odpowiedniej wielkości, na przykład w Polsce - o pow. dorzecza ponad 100 km2
  • Gdzie jest Tajfun północno-zachodniej części Oceanu Spokojnego, na Filipinach i na południowo-wschodnim wybrzeżu Chin i Japonii. Tajfun występuje najczęściej pod koniec lata i w jesieni przynosząc

Lista bohaterów historycznych i literackich

Bohaterowie literatury, bohaterzy z książek. Kim była ta postać? Co on zrobił? Biografie bohaterów.

  • Kim był Burłaj postać z powieści H. Sienkiewicza Ogniem i mieczem Kozak, opromieniony sławą na całą Ukrainę. Bił się, oblegając Zbaraż. Zabity poprzez; Zagłobę
  • Kim był Ipsariota bohater utworu J. Słowackiego Lambro wędrowny śpiewak grecki, a zarazem giermek (paź); Lambra;umożliwia; Idzie spotkania z Lambrem
  • Kim był Wernyhora bohater dramatu J. Słowackiego Sen srebrny Salomei stary lirnik ukraiński, ogromny autorytet wśród ludu, posiada dar widzenia przyszłości
  • Kim był Borys drubeckoj bohater powieści L. Tołstoja Wojna i pokój cyniczny, chłodno kalkulujący karierowicz;przyjaciel Rostowych. Żeni się z bogatą Julią Kuraginą