Podejmowanie wyboru - słownik i definicje
  • fizyka, matematyka, geografia, definicje, pojęcia

Definicje z fizyki - słownik

Pojęcia z fizyki. Słownik fizyczny. Wszystkie pojęcia z fizyki wytłumaczone.

Słownik geograficzny

Definicje z geografii. Gdzie to jest? Gdzie to leży? Co to znaczy w geografii.

  • Gdzie jest Górskie pasmo składająca się z wododzielnego grzbietu (grzbiet kluczowy, grań kluczowa) i licznych, odchodzących od niego grzbietów bocznych, opadających ku przedpolu gór. W niektórych
  • Gdzie jest Otulina szczególnie cennych obiektów przyrodniczych (parków narodowych i krajobrazowych), spełniający rolę bufora przed szkodliwymi oddziaływaniami zewnętrznymi czynników abiotycznych i
  • Gdzie jest Zamieć powierzchni Ziemi i przenoszeniu poprzez mocny wiatr cząstek śniegu (zamieć śnieżna) albo pyłu i piasku (zamieć pyłowa, zamieć piaskowa). Odznacza się zamieć niską (cząstki są

Lista bohaterów historycznych i literackich

Bohaterowie literatury, bohaterzy z książek. Kim była ta postać? Co on zrobił? Biografie bohaterów.

  • Kim był Imam religijny islamu, na wygnaniu w Europie, walczący z cesarzową; Aiszą o całkowity powrót do pierwotnej wiary, likwidację naleciałości obcej cywilizacji w państwie, ustanawiający
  • Kim był Gwinona której harfa; Derwida przepowiada rychłą śmierć;przegrała zakład z; Lillą Wenedą o życie Derwida, zginęła w trakcie bitwy, gdzie, by pomścić śmierć syna, uczestniczyła w
  • Kim był Aleksander waszkowski głowy ptaka ostatni naczelnik Warszawy w stworzeniu styczniowym. Aresztowany, przyznał się do swoich czynów, z kolei odmawiał udzielania informacji o innych. Nareszcie rozdarcie
  • Kim był Robert walton w listach do swej siostry przytacza opowieść o życiu; Frankensteina, wciągniętego na statek, którym płynął do krainy wiecznych lodów na dalekiej północy. Jest świadkiem ostatnich