STARCÓW CHÓR co to jest
Kto to jest CHÓR STARCÓW? Słownik chór w greckim dramacie komentują wydarzenia sceniczne.

Biografia Chór Starców

Kim był CHÓR STARCÓW: trzy postacie dramatu T. Różewicza Kartoteka podobnie jak chór w greckim dramacie komentują wydarzenia sceniczne, wygłaszają cytaty "á propos", pouczają, próbują zachęcić; Bohatera do działania, do zachowywania się wedle konwencjami dramatu

Czym jest Starców Chór znaczenie w Słownik bohaterów C .