LEON KUNICKI co to jest
Kto to jest KUNICKI LEON? Słownik Dyzmy sześćdziesięciosześcioletni właściciel dużego majątku.

Biografia Kunicki Leon

Kim był KUNICKI LEON: bohater powieści T. Dołęgi Mostowicza Kariera Nikodema Dyzmy sześćdziesięciosześcioletni właściciel dużego majątku, właściwie Leon Kunik;kiedyś trudnił się paserstwem, lichwiarstwem, za co siedział w więzieniu, podstępnie wyzuł z majątku rodzinę swej przyszłej żony; Niny;zaproponował; Nikodemowi Dyzmie posadę administratora swych dóbr z racji na rzekome wpływy tegoż w rządzie;za sprawą Nikodema Dyzmy i; Krzepickiego osadzony w więzieniu i zmuszony do podpisania zgody na unieważnienie małżeństwa i zrzeczenie się majątku i do wyjazdu z państwie

Czym jest Leon Kunicki znaczenie w Słownik bohaterów K .