MOREAU FRYDERYK co to jest
Kto to jest MOREAU FRYDERYK? Słownik pewnego młodzieńca po ukończeniu gimnazjum studiuje prawo, ale.

Biografia Moreau Fryderyk

Kim był MOREAU FRYDERYK: kluczowy bohater powieści G. Flauberta Szkoła uczuć. Dzieje pewnego młodzieńca po ukończeniu gimnazjum studiuje prawo, ale pragnie zostać poetą: na początku francuskim Walterem Scottem, później interesuje go literatura romantyczna, planuje napisanie dzieła z zakresu estetyki i historii renesansu. Już treściowa rozbieżność pomysłów wskazuje na niemoc twórczą. Nie spełniony poeta ambicje literackie realizuje poza poezją: nadaje artystyczny wymiar życiu. Gdyż inspiracji szuka w romantyzmie (fascynuje go Werter Goethego), pragnienie ceni bardziej niż rzeczywistość. Ignoruje wydarzenia, aczkolwiek sporo odbywa się wokół niego (pomiędzy innymi: rewolucja lutowa 1848 r.). W skutku jego losem jest niepowodzenie: ekonomiczne (trwoni kolejno kapitał matki i odziedziczone po stryju, nie potrafi zrobić kariery jako prawnik i jako polityk) i osobiste. Romantycznosentymentalna miłość do pani; Arnoux niszczy jego związki z innymi kobietami: szczególnie z Rozanetą (wł. Różą Bron), matką jego syna (dziecko umiera). Fryderyk cierpi na rozpad woli, bezmyślność umysłu i bezwład serca: od początku nie wierzy, iż mógłby zostać kochankiem pani Arnoux. Ich miłość wyczerpuje się w gestach i deklaracjach, niczego nie stwarza, zwiększa jedynie przepaść (pomiędzy marzeniami i rzeczywistością, która ostatecznie triumfuje

Czym jest MOREAU FRYDERYK znaczenie w Słownik bohaterów M .