POTENCJA co to jest
Definicja AKT I POTENCJA. Co znaczy nieodłączne składniki bytu, rzeczy, substancji; akt jest.

Co to jest Potencja I Akt

Definicja AKT I POTENCJA: wg Arystotelesa działanie, gest, nieodłączne składniki bytu, rzeczy, substancji; akt jest urzeczywistnieniem potencji; każda jednostkowa rzecz, substancja jest urzeczywistnieniem tego, co potencjalne; akt w relacji do potencji jest metodą określającą nieokreśloną materię; coś, co już zaistniało, ucieleśniło się; wg św. Tomasza z Akwinu akt to istnienie urzeczywistniające istotę-potencję, tworzące byt realny; Bóg jest czystym aktem, istnieniem stwarzającym byt realny, empirycznie sprawdzalny, namacalnie istniejący; dla Kartezjusza to czynne przeżycie czegoś, ujawniające się przez twierdzenie o czymś na jakiś temat albo wydawanie sądów

Czym jest Potencja I Akt znaczenie w Słownik filozofia A .