ANTYNOMIA co to jest
Definicja ANTYNOMIA. Co znaczy pomiędzy dwoma sądami, z których oba wydają się prawdziwe; w logice.

Co to jest Antynomia

Definicja ANTYNOMIA: przeciwność, sprzeczność na przykład pomiędzy dwoma sądami, z których oba wydają się prawdziwe; w logice rozumowanie prowadzące do sprzecznych wniosków; Kant wyróżnił i opisał cztery antynomie: konieczność (jej istota należy do świata i nie istnieje żadna konieczność w świecie), wolność (jest i jej nie ma), podzielność świata (świat złożona jest z prostych składników i składników nieprostych) i ograniczoność świata (świat ma start i nie ma początku w okresie, jest ograniczony i nie jest ograniczony przestrzennie), wskazując przy tej okazji na istnienie dwóch światów, z których w jednym prawdziwe są tezy, w drugim - antytezy

Czym jest Antynomia znaczenie w Słownik filozofia A .