ARENDT HANNAH co to jest
Definicja ARENDT HANNAH. Co znaczy publicystka niemieckiego pochodzenia, uczennica Husserla.

Co to jest Hannah Arendt

Definicja ARENDT HANNAH: (1906-1975) - amerykańska filozof, publicystka niemieckiego pochodzenia, uczennica Husserla, Heideggera i Jaspersa; od początku swej kariery naukowej w centrum jej zainteresowania była socjologia i polityka, ku czemu zbliżały ją osobiste doświadczenia powiązane z życiem w hitlerowskich Niemczech. Zgłębiała logikę mechanizmów totalitarnych pod kątem problematyki zła, wskazując na jego źródła (głupota, posłuszeństwo, bezmyślność, banalność), i ukazując możliwości obrony przed nim, na przykład przez rozumne, wypełnione myśleniem życie. Zajmowała się również aspektami moralnymi, praktyką działań politycznych, próbując odnaleźć ideał organizacji politycznej pozbawionej zła, gdzie ludzie odnajdywaliby poczucie wolności. Wskazywała przy tym na greckie polis i rzymskie res publica. Do ważniejszych prac należą: Korzenie totalitaryzmu, Eichmann w Jerozolimie, O myśleniu, O rewolucji, Pomiędzy czasem minionym i przyszłym

Czym jest Hannah Arendt znaczenie w Słownik filozofia A .