ARGUMENT KOSMOLOGICZNY co to jest
Definicja ARGUMENT KOSMOLOGICZNY. Co znaczy istnienia Boga, zawierający w sobie apodyktyczny obiekt.

Co to jest ARGUMENT KOSMOLOGICZNY

Definicja ARGUMENT KOSMOLOGICZNY: argument stosowany w dowodzeniu istnienia Boga, zawierający w sobie apodyktyczny obiekt, odnoszący się do jakiejś cechy świata, potwierdzającej równocześnie istnienie Boga, jak na przykład pierwsza powód u św. Tomasza czy idea pierwszego ruchu

Czym jest ARGUMENT KOSMOLOGICZNY znaczenie w Słownik filozofia A .