ARYSTOTELIZM HETERODOKSYJNY co to jest
Definicja ARYSTOTELIZM HETERODOKSYJNY. Co znaczy zakładająca, iż poznanie prawdy może się odbywać z.

Co to jest Heterodoksyjny Arystotelizm

Definicja ARYSTOTELIZM HETERODOKSYJNY: trzynastowieczna doktryna filozoficzna zakładająca, iż poznanie prawdy może się odbywać z pominięciem Pisma św., przez zgłębianie myśli Arystotelesa; najwybitniejszym przedstawicielem tej doktryny był Dawid z Dinant; kluczowe założenia: elementy składają się z formy i materii; bytem prawdziwym jest materia, ponieważ jest wspólna dla wszystkich rzeczy i doświadczamy jej rozumem; materia jest podłożem form, tak jak rozum, dlatego i materia, i byt mogą być utożsamiane; forma jest zjawiskiem (apparentia) istniejącym dla zmysłów; Bóg i materia to jedno, bo są nieskończone, niezmienne, wszechobecne

Czym jest Heterodoksyjny Arystotelizm znaczenie w Słownik filozofia A .