Co znaczy AUTORYTET?

Co znaczy Autorytet

Definicja: osoba, instytucja cieszące się uznaniem, prestiżem, co pozwala wywierać wpływ na członków danej społeczności poprzez propagowanie idei, systemów wartości, zachowań, itp.

Inne definicje jak z filozofii na literę A.