Co znaczy AUTORYTET?

Co to jest Autorytet

Definicja: osoba, organizacja cieszące się uznaniem, prestiżem, co pozwala wywierać wpływ na członków danej społeczności przez propagowanie idei, mechanizmów wartości, zachowań, itp

Inne definicje jak z filozofii na literę Słownik filozofia na A .