CARLYLE THOMAS co to jest
Definicja CARLYLE THOMAS. Co znaczy pod wpływem niemieckich romantyków; uważał, iż postrzegamy.

Co to jest CARLYLE THOMAS

Definicja CARLYLE THOMAS: (1795-1881) - filozof angielski, będący pod wpływem niemieckich romantyków; uważał, iż postrzegamy tylko zewnętrzną powłokę rzeczywistości, która w swej dogłębnej naturze ma irracjonalny, boski charakter. Ów boski charakter przejawia się nie tylko w przyrodzie, lecz w jeszcze większym stopniu w historii, a w szczególności w dziejach ogromnych ludzi. Carlyle był przekonany, iż ludzie nie są z natury równi - za sprawiedliwe uważał, aby lepszym przysługiwały większe prawa, nie mniej jednak lepszymi byli dla niego silniejsi - ci, którym się udało, którzy odnieśli efekt. Z tych elitarystycznych pozycji kultu siły krytykował panujący w Anglii utylitaryzm. Ten, kto zwyciężył, dowiódł tym samym, iż słuszność jest po jego stronie. Carlyle twierdził między innymi, iż rozbiory Polski były aktem boskiej sprawiedliwości, racja gdyż jest zawsze po stronie silniejszego. Niemcy byli dla niego narodem wybranym do panowania nad światem. Z tego powodu uważany za jednego z duchowych prekursorów nazizmu

Czym jest CARLYLE THOMAS znaczenie w Słownik filozofia C .