CARNAP RUDOLF co to jest
Definicja CARNAP RUDOLF. Co znaczy i matematyk, jeden z w najwyższym stopniu aktywnych członków.

Co to jest CARNAP RUDOLF

Definicja CARNAP RUDOLF: (1891-1970) - niemiecki filozof, logik i matematyk, jeden z w najwyższym stopniu aktywnych członków Koła Wiedeńskiego. Po dojściu Hitlera do władzy wyjechał do USA, pracował na uniwersytetach w Chicago i Los Angeles. Jego domeną była logika, a szczególnie logiczna badanie języka; uważał, iż fundamentalnym elementem wiedzy empirycznej są zdania proste (protokolarne). Do tego typu zdań można sprowadzić prawdziwą wiedzę naukową, jest to wiedzę weryfikowalną, obiektywną. Język zatem, stanowiący swego rodzaju medium przekazujące tę wiedzę, powinien być ośrodkiem badań logicznych, skłaniać filozofa do analizy pojęć, ich rodzajów i stosunków zachodzących pomiędzy nimi, i rozstrzygać o prawdzie albo fałszu zawartych w zdaniach użytych do ich konstrukcji

Czym jest CARNAP RUDOLF znaczenie w Słownik filozofia C .