CHRYSTIANIZM co to jest
Definicja CHRYSTIANIZM. Co znaczy miłość bliźniego, miłosierdzie, wiara, a symbolem postać Jezusa.

Co to jest CHRYSTIANIZM

Definicja CHRYSTIANIZM: postawa duchowa, której przejawem są miłość bliźniego, miłosierdzie, wiara, a symbolem postać Jezusa Chrystusa

Czym jest CHRYSTIANIZM znaczenie w Słownik filozofia C .