COGITO ERGO co to jest
Definicja COGITO ERGO SUM. Co znaczy stwierdzenie Kartezjusza, akcentujące sposób istnienia.

Co to jest COGITO ERGO SUM

Definicja COGITO ERGO SUM: "myślę, więc jestem", podstawowe stwierdzenie Kartezjusza, akcentujące sposób istnienia ludzkiego w świecie i dające człowiekowi pewność tego istnienia, ukazujące myśl jako substancję niezależną od ciała, jedyny pewny sąd, w który człowiek może bez zastrzeżeń wierzyć, że jest prawdziwy, sugeruje, iż podstaw wszelkiej wiedzy należy szukać w człowieku, w podmiocie, a nie w przedmiocie

Czym jest COGITO ERGO SUM znaczenie w Słownik filozofia C .