COHEN HERMANN co to jest
Definicja COHEN HERMANN. Co znaczy tak zwany szkoły marburskiej - skrajnie racjonalistycznej i.

Co to jest COHEN HERMANN

Definicja COHEN HERMANN: (1842-1918) - filozof niemiecki, twórca tak zwany szkoły marburskiej - skrajnie racjonalistycznej i idealistycznej doktryny filozoficznej, która, aczkolwiek oparta na filozofii Kanta (stąd jej przedstawicieli nazywano czasami neokantystami), daleko odeszła od właściwego mu krytycyzmu, odrzucając zwłaszcza wszelakie empiryczne i psychologiczne składniki jego teorii poznania, twierdząc, iż aprioryczne kategorie jako niezbędne warunki wszelkiego poznania nie są w ogóle subiektywną własnością naszego umysłu, ale mają naturę obiektywną i przedmiotową. Do poznawania tych kategorii najlepiej nadają się edukacji ścisłe, w szczególności matematyka. Cohen zrezygnował ponadto z definicje "rzeczy samej w sobie"; twierdził, iż poza świadomością nic nie istnieje - z tego powodu odrzucał wszelaki realizm i podmiotowo-przedmiotowy dualizm

Czym jest COHEN HERMANN znaczenie w Słownik filozofia C .