COMTE AUGUST co to jest
Definicja COMTE AUGUST. Co znaczy francuski, twórca kierunku filozoficznego, zwanego pozytywizmem.

Co to jest COMTE AUGUST

Definicja COMTE AUGUST: (1798-1857) - filozof i socjolog francuski, twórca kierunku filozoficznego, zwanego pozytywizmem. Założenia tej filozofii to między innymi branie pod uwagę faktów i unikanie metafizyki, badanie tylko tych problemów, których rozwiązanie może przynieść wiedzę pewną, ścisłą i pożyteczną. Za fakty uznawał wyłącznie zdarzenia w świecie fizycznym, które miał za obiektywne w odróżnieniu do wszelkich zjawisk psychicznych. Sformułował prawo rozwoju umysłowego, wedle którym umysł przechodzi trzy etapy: teologiczną, metafizyczną i pozytywną. Edukacji podzielił na abstrakcyjne i konkretne. Do tych pierwszych zaliczał: matematykę, astronomię, fizykę (z chemią), biologię i socjologię, wyodrębniając i nadając nazwę tej ostatniej. Filozofia z kolei (nie uwzględniona w klasyfikacji) powinna się ograniczyć do systematyzowania wyników nauk szczegółowych. Zasadniczy cel Comte´a był jednak natury praktycznej - filozofia pozytywna miała przygotować grunt pod zbudowanie doskonałego ustroju społecznego, a doskonałym byłby taki, gdzie dokonywać aby się mogło "ciągłe doskonalenie natury ludzkiej, zarówno indywidualnej, jak zbiorowej". Uznał przy tym, iż trwałość takiego "doskonałego ustroju" zagwarantować może tylko jakaś forma religii, nie mniej jednak w miejsce osobowego Boga wstawił abstrakcyjne definicja "Ludzkości". Był to wniosek dosyć zaskakujący w świetle antymetafizycznego nastawienia pozytywizmu. Pozytywizm stał się dominującym prądem filozoficznym XIX w. - trudno jednak powiedzieć, na ile przyczyniła się do tego myśl Comte´a - on sam wymienił poglądy, odszedł od swoich zaleceń metodologicznych. Autor między innymi Rozprawy o duchu filozofii pozytywnej

Czym jest COMTE AUGUST znaczenie w Słownik filozofia C .