CZAS co to jest
Definicja CZAS. Co znaczy do zdefiniowania pojęć filozoficznych, dlatego św. Augustyn na pytanie o.

Co to jest CZAS

Definicja CZAS: jedno z podstawowych i najtrudniejszych do zdefiniowania pojęć filozoficznych, dlatego św. Augustyn na pytanie o czas miał odpowiadać tymi słowami: "Kiedy się mnie nie pyta o to, czym jest czas, wiem; kiedy jednak zadaję sobie to pytanie, nie wiem"; definicja czasu kojarzono zazwyczaj z materią jako jej atrybutem i rozpatrywano wspólnie z definicją przestrzeni; dla Kanta definicja to miało walor subiektywny, gdyż jego zdaniem czas i przestrzeń pochodzą od podmiotu poznającego i pozostają przez wzgląd na jego naturą, dlatego nazywał je "formami zmysłowości"; odmiennie ujmował czas Newton, dostrzegając w nim samoistność, niezależność istnienia od materii, miejsce wypełnione materią; dla Leibniza czas to definicja względne, stanowiące porządek dla następstwa rzeczy; także dla Einsteina czas i przestrzeń to definicje względne, które należy rozpatrywać łącznie z materią, bo gdyby ona zniknęła, zniknęłyby również czas i przestrzeń; jedno nie ulega wątpliwości: istnienie czasu i przestrzeni to konieczność i powszechność, o czym świadczą dowody: czasu nie można doświadczyć tak, jak doświadcza się innych, materialnych elementów; nie można wyobrazić sobie świata bez czasu, ponieważ jest on bytem idealnym, porządkiem ujmującym rzeczy, produktem wyobraźni ludzkiej; zdaniem Bergsona ma dwojaką postać: uprzestrzennioną i trwania: pierwszą mierzy się naukami fizycznymi, drugą - doświadcza się przez intuicję; trwanie jest najistotniejszą właściwością rzeczywistości, w jakiej żyje człowiek, bo w nim realizujemy naszą wolność i moralność

Czym jest CZAS znaczenie w Słownik filozofia C .