CZŁOWIEK co to jest
Definicja CZŁOWIEK. Co znaczy antropogenetycznego punktu widzenia to krewniak małp, posiadający ten.

Co to jest CZŁOWIEK

Definicja CZŁOWIEK: homo sapiens (człowiek rozumny); z antropogenetycznego punktu widzenia to krewniak małp, posiadający ten sam rodowód, co one; z biologicznego punktu widzenia to ssak rzędu naczelnych należący do kręgowców; z antropologicznego punktu widzenia to osobnik zdolny do tak zwany wyższych uczuć, zdolny myśleć abstrakcyjnie, zapamiętywać, świadomie podejmować decyzje, tworzyć cywilizację; w oczach Protagorasa to "Miara wszystkich rzeczy", co miało znaczyć, iż potrafi trafnie udzielać odpowiedzi w jakiejś sprawie i to, co mówi, zależy wyłącznie od niego, może się więc zdarzyć, iż trafnych odpowiedzi będzie tyle, ilu ludzi się wypowie; dla Platona to dusza władająca ciałem; dla Arystotelesa to zespolenie myślącej duszy z ciałem; dla Pascala to powstanie złożone z ciała i myśli ("Człowiek jest trzciną najsłabszą w przyrodzie, lecz to trzcina myśląca"); ciało można łatwo zniszczyć, lecz myśli nie i dlatego w niej zawiera się godność człowieka; dla La Mettrie´ ego człowiek to maszyna, gdyż złożona jest z materii, nawet dusza jest materialna; a jeśli złożona jest z materii, to, jak każda materia, podlega prawom mechaniki ruchu, co człowieka upodabnia do zwierząt, a różni jedynie to, iż mówi; dla Feuerbacha "Człowiek jest tym, co je"; natomiast Carlyle widział w człowieku nie tylko materialną powłokę, lecz w pierwszej kolejności tajemniczą jaźń, którą można zgłębić jedynie introspekcyjnie albo intuicyjnie; dla Kierkegaarda to istota pełna niepokoju i lęku, ponieważ łącząca w sobie syntetycznie skończoność i nieskończoność, czasowość i wieczność, konieczność i wolność i dlatego wyrywająca się ku prawdziwemu bytowi, jakim jest dla niej Bóg; dla Schopenhauera to rzecz sama w sobie, element, a nie tylko podmiot poznania; dla Nietzschego to istota posiadająca wolę, umiejąca dokonać czegoś wielkiego, ponieważ jest doskonała biologicznie, duchowo, jest pełna dostojności i nieugiętości również wobec siebie; wg egzystencjalistów istota pozostawiona samemu sobie, przychodząca na świat bez własnego przyzwolenia i bez celu, pozbawiona żadnych wskazówek jak żyć, skazana na wolność, co nie jest jej szczęściem, ale utrapieniem, zmierzająca w zasadzie ku śmierci, znajdująca poza sobą jedynie nicość

Czym jest CZŁOWIEK znaczenie w Słownik filozofia C .