ETYKA co to jest
Definicja ETYKA. Co znaczy uzależniona od przyjętej filozoficznej koncepcji rzeczywistości; zestaw.

Co to jest Etyka

Definicja ETYKA: dział filozofii; edukacja o moralności uzależniona od przyjętej filozoficznej koncepcji rzeczywistości; zestaw zasad i norm moralnych, wyznaczający granice dla ludzkich zachowań, postępowań przez definiowanie pojęć typu dobro, sprawiedliwość, cnota, i tym podobne; odznacza się trzy rodzaje: normatywna (zawiera cele, wymagania moralne i postępowanie człowieka, wskazując na to, co może wieść go ku szczęściu albo cierpieniu), opisowa (przedstawia zachowania ludzkie z różnych punktów widzenia), krytyczna (zajmuje się teoriami etycznymi, pojęciami, badając ich prawdziwość, trafność); w rozumieniu Bergsona to ogół zasad etycznych podporządkowujących zachowanie człowieka, mających dwa źródła: socjalne i indywidualne, źródło socjalne wytwarza nakazy i zakazy moralne, pilnując następnie ich przestrzegania, aby utrzymać funkcjonowanie społeczeństwa w ustalonych ramach, co skutkuje stwarzanie ograniczeń dla jednostek, czujących z tego powodu dyskomfort; źródło indywidualne wytwarza normy moralne, biorąc za wzór jednostki idealne: bohaterów, świętych, i tym podobne;;, aby następnie je upowszechniać

Czym jest Etyka znaczenie w Słownik filozofia E .