FENOMENALIZM FENOMENIZM co to jest
Definicja FENOMENALIZM, FENOMENIZM. Co znaczy istnienie jedynie poznawalnych zjawisk, bytów.

Co to jest Fenomenizm Fenomenalizm

Definicja FENOMENALIZM, FENOMENIZM: pogląd filozoficzny, zakładający istnienie jedynie poznawalnych zjawisk, bytów, ( fenomenów), a nie bytów jako takich, które, chociaż istnieją, nie dają się poznać bezpośrednio; pogląd francuskiego filozofa Renouviera, zakładający istnienie wyłącznie fenomenów, zjawisk, poza którymi nie ma innych bytów

Czym jest Fenomenizm Fenomenalizm znaczenie w Słownik filozofia F .