FENOMENOLOGIA co to jest
Definicja FENOMENOLOGIA. Co znaczy zainicjowana poprzez Husserla, praktycznie używana poprzez.

Co to jest Fenomenologia

Definicja FENOMENOLOGIA: współczesna doktryna filozoficzna zainicjowana poprzez Husserla, praktycznie używana poprzez Schelera, która pojawiła się w tym samym czasie co pragmatyzm i bergsonizm. Filozofia ta kwestionuje psychiczny charakter prawd logicznych, gdyż uznaje się, iż psychologizm w nauce prowadzi do sceptycyzmu, a to natomiast uniemożliwia uprawianie edukacji w ogóle, bo wszystko staje się relatywne i niemożliwe jest ustalenie na przykład takich pojęć, jak prawda, wolność, świat. Ponadto fenomenologia wskazuje na istnienie rzeczy idealnych, a nie tylko materialnych czy psychicznych, co nawiązuje do platonizmu. Husserl traktował fenomenologię jako naukę, która pozwoli mu oprzeć swe dociekania na trwałych fundamentach. Miała to być "pierwsza edukacja", podstawa dla wszystkich innych, edukacja bez założeń, twierdzeń, hipotez, biorąca pod uwagę jedynie to, co oczywiste ( prawa aprioryczne) i badająca istotę zjawisk ( fenomeny), wykorzystująca metodę zwaną redukcją fenomenologiczną i uznająca intuicję za fundamentalne narzędzie poznawcze

Czym jest Fenomenologia znaczenie w Słownik filozofia F .