FEUERBACH LUDWIG co to jest
Definicja FEUERBACH LUDWIG. Co znaczy wyszedł od heglizmu, jednak błyskawicznie podjął jego krytykę.

Co to jest Ludwig Feuerbach

Definicja FEUERBACH LUDWIG: (1804-1872) - filozof niemiecki; wyszedł od heglizmu, jednak błyskawicznie podjął jego krytykę tworząc odosobnioną, na niemieckim gruncie sensualistyczną i materialistyczną doktrynę filozoficzną. Twierdził, iż istnieją tylko materialne rzeczy jednostkowe, z kolei wszystko, co myślowe, dopiero wywodzi się z materii. Za właściwy element filozofii uważał człowieka - nawet teologię sprowadził do antropologii. Najwięcej miejsca poświęcał kwestiom religijnym. Doszedł do przekonania, iż to nie człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, tylko odwrotnie, człowiek stwarza sobie Boga, zaspokajając w ten sposób tkwiące w nim wiecznie marzenie przezwyciężenia swej skończoności i niedoskonałości. Gdyż marzenie tj. nieodłączną stroną ludzkiej natury, dlatego i niezbywalna jest sama religia, spełniając w życiu człowieka doniosłą rolę. Poglądy Feuerbacha wpłynęły na filozofię młodego Marksa. Do jego ważniejszych prac zalicza się: O istocie chrześcijaństwa, Wykłady o istocie religii, Wybór pism

Czym jest Ludwig Feuerbach znaczenie w Słownik filozofia F .