FIKCJONALIZM co to jest
Definicja FIKCJONALIZM. Co znaczy przypisywanych między innymi Vaihingerowi, odwołujących się do.

Co to jest Fikcjonalizm

Definicja FIKCJONALIZM: zespół poglądów z II połowy XIX w., przypisywanych między innymi Vaihingerowi, odwołujących się do kantyzmu, zawierających twierdzenie, iż fikcją to jest, co nie odpowiada rzeczywistości, a co jednak jest potrzebne człowiekowi do życia, na przykład teorie naukowe, wszelkiego typu klasyfikacje, periodyzacje, stratyfikacje, definicje matematyczne, hipotezy, i tym podobne Tego typu fikcje, nie będąc realnymi, są jednak celowe, użyteczne, służą czemuś. Gdybyśmy je wyeliminowali z naszego życia, pozostałyby nam jedynie wrażenia zmysłowe. Zadaniem edukacji powinno być zatem wskazywanie użytecznych stron fikcji

Czym jest Fikcjonalizm znaczenie w Słownik filozofia F .