FILOZOFIA EDUKACJI co to jest
Definicja FILOZOFIA EDUKACJI. Co znaczy filozoficznych na temat mechanizmu oświaty; za prekursora w.

Co to jest Edukacji Filozofia

Definicja FILOZOFIA EDUKACJI: nazwa odnosząca się do ogółu wystąpień filozoficznych na temat mechanizmu oświaty; za prekursora w tej dziedzinie uważane jest Platona, który uzależniał cele kształcenia jednostki od zadań, jakie stawia przed nią społeczeństwo, uważając równocześnie, iż prawdziwa nauka powinna się opierać na uczeniu matematyki i filozofii, ponieważ dlatego uzyskujemy nie tylko mądrość, lecz także rozwiniętą wyobraźnię i zdolność posługiwania się abstrakcjami; w dobie renesansu uważano kształcenie za sposób doskonalenia własnej natury, kształtowania osobowości, dlatego propagowano uczenie się do granic możliwości; pogląd ten zmodyfikowano w oświeceniu, kiedy to Locke rozpoczął namawiać ludzi, aby uczyli się w domu, a nie w szkole; natomiast Rousseau postulował powrót do natury, a kształcenie miało wydobywać z człowieka tkwiące w nim dobro; Kant z kolei uważał, iż pozyskana wiedza czyni człowieka dobrym, nastawionym pokojowo; tezę tę zmodyfikowano w XIX w., wskazując na utylitarny charakter kształcenia, bo z nabytej wiedzy korzysta nie tylko zainteresowany, lecz również społeczeństwo

Czym jest Edukacji Filozofia znaczenie w Słownik filozofia F .