FILOZOFIA IMMANENTNA co to jest
Definicja FILOZOFIA IMMANENTNA. Co znaczy kontynuacją filozofii Kanta, Berkeleya, Fichtego.

Co to jest Immanentna Filozofia

Definicja FILOZOFIA IMMANENTNA: kierunek w filozofii XIX w. będący kontynuacją filozofii Kanta, Berkeleya, Fichtego, propagowany w pierwszej kolejności poprzez Schuppego; jego kluczowe założenie: byt transcendentny jest absurdem, bo nie może być pomyślany, gdyż analizując dowolny element zewnętrzny, przekonujemy się, iż jest on tylko treścią (aktem) świadomości, niczym więcej; zatem element i świadomość są nierozerwalnie ze sobą związane, każdy element jest obiektem świadomości, każda świadomość jest świadomością jakiegoś przedmiotu; dlatego elementy są naszymi wyobrażeniami ( solipsyzm), lecz równie realnymi jak sam postrzegany byt

Czym jest Immanentna Filozofia znaczenie w Słownik filozofia F .