FORMA co to jest
Definicja FORMA. Co znaczy wyobrażoną w formie ciepłego powietrza, tchnienia (pneuma), tkwiącego we.

Co to jest Forma

Definicja FORMA: stoicy rozumieli ją jako materię wyobrażoną w formie ciepłego powietrza, tchnienia (pneuma), tkwiącego we wszystkim i wszystko przenikającego lub jako celowo działającą rozumną siłę, źródło życia, jedność świata; dla św. Tomasza z Akwinu forma w rzeczach jednostkowych stanowi o ich gatunku, jest źródłem jedności w substancji; wg Arystotelesa to składnik substancji ważniejszy od materii, istota rzeczy, posiadającą własności ogólne, gatunkowe, pojęciowe, siła, energia działająca celowo

Czym jest Forma znaczenie w Słownik filozofia F .