Co znaczy HEREZJA?

Co to jest Herezja

Definicja: ogół poglądów religijnych sprzecznych z dogmatami Kościoła; odznacza się herezję materialną (nieświadome szerzenie poglądów heretyckich), oficjalną (świadome szerzenie poglądów heretyckich), wewnętrzną (nieujawnianie poglądów heretyckich), zewnętrzną (publiczne prezentowanie poglądów heretyckich)

Czym jest Herezja znaczenie w Słownik filozofia na H .