Co znaczy HEREZJA?
  • herezja

Co to jest Herezja

Definicja: ogół poglądów religijnych sprzecznych z dogmatami Kościoła; odznacza się herezję materialną (nieświadome szerzenie poglądów heretyckich), oficjalną (świadome szerzenie poglądów heretyckich), wewnętrzną (nieujawnianie poglądów heretyckich), zewnętrzną (publiczne prezentowanie poglądów heretyckich)

Inne definicje jak z filozofii na literę H.