Co znaczy HEREZJA?

Co znaczy Herezja

Definicja: ogół poglądów religijnych sprzecznych z dogmatami Kościoła; wyróżnia się herezję materialną (nieświadome szerzenie poglądów heretyckich), formalną (świadome szerzenie poglądów heretyckich), wewnętrzną (nieujawnianie poglądów heretyckich), zewnętrzną (publiczne prezentowanie poglądów heretyckich).

Inne definicje jak z filozofii na literę H.