Co znaczy HUMANIZM?

Co znaczy Humanizm

Definicja: renesansowy prąd umysłowy, stawiający człowieka i otaczający go świat w centrum zainteresowania ("Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce" - Terencjusz); wg → egzystencjalistów to tworzenie przez człowieka wartości etycznych, estetycznych, itp., pozwalających mu przekraczać bezsens swego istnienia, wyzwalać się z → trwogi, jaką niesie życie.

Inne definicje jak z filozofii na literę H.