Co znaczy HUMANIZM?

Co to jest Humanizm

Definicja: renesansowy prąd umysłowy, stawiający człowieka i otaczający go świat w centrum zainteresowania ("Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce" - Terencjusz); wg egzystencjalistów to tworzenie poprzez człowieka wartości etycznych, estetycznych, i tym podobne, pozwalających mu przekraczać bezsens swego istnienia, wyzwalać się z trwogi, jaką niesie życie

Czym jest Humanizm znaczenie w Słownik filozofia na H .