Oceń przydatność:

     

Co to jest Instynkt?

Znaczenie pojęcia: bodziec, impuls, odruch, charakterystyczne i niezmienne dla każdego gatunku istot żywych zjawisko biologiczne, objawiające się przystosowaniem się organizmu do otoczenia, potrzeb życia, które może być opanowane przez → intelekt; jedno z podstawowych pojęć → hormizmu rozumiane jako wrodzona, odziedziczona dyspozycja, pozwalająca reagować w określony sposób na dany przedmiot; uważa się, że instynkty są podłożem życia psychicznego człowieka: są dla niego źródłem bodźców, mają wpływ na jego dążenia, życie umysłowe, emocje.

Inne definicje geograficzne na literę I

Inne definicje geograficzne:


Co oznacza INSTYNKT? wytłumaczenie