JUNG CARL GUSTAW co to jest
Definicja JUNG CARL GUSTAW. Co znaczy szwajcarski, uczeń Freuda; po zerwaniu z nim współpracy.

Co to jest Gustaw Carl Jung

Definicja JUNG CARL GUSTAW: (1875-1961) - psycholog i psychiatra szwajcarski, uczeń Freuda; po zerwaniu z nim współpracy stworzył swoją doktrynę, którą nazwał psychologią analityczną; rozszerzył Freudowski termin libido, wychodząc poza czysto seksualną interpretację dręczących nas, nieświadomych popędów; sądził, iż w większości sytuacji postępujemy wg pewnych, pomijających świadomość, wzorców zachowań, które określał terminem archetypów; dziedziczymy je po naszych przodkach, jako swego rodzaju utrwaloną w psychice dyspozycję, będącą wynikiem doświadczeń nabytych w czasie rozwoju naszego gatunku; wchodzą one w skład "zbiorowej nieświadomości" wszystkich ludzi; to ich działaniem można wytłumaczyć zaskakujące podobieństwa mitologii i symboliki wielu, nieraz bardzo od siebie oddalonych kultur; badaniom mitów i symboli, poszukiwaniom łączącej je zasady, poświęcił Jung przewarzająca część swojej pracy naukowej. Ważniejsze prace: Archetypy i symbole, Psychologia a religia, Nowoczesny mit

Czym jest Gustaw Carl Jung znaczenie w Słownik filozofia J .