KATOLICYZM co to jest
Definicja KATOLICYZM. Co znaczy której doktryna oparta jest na Piśmie Świętym, pismach ojców.

Co to jest Katolicyzm

Definicja KATOLICYZM: jedna z religii chrześcijańskich, której doktryna oparta jest na Piśmie Świętym, pismach ojców Kościoła, dokumentach soborowych i encyklikach papieskich; dominuje w niej autorytet Kościoła i papieża; święci się w niej Trójcę św., wierzy się we wcielenie Syna Bożego, praktykuje się kult Matki Boskiej i świętych, wierzy się w zbawienie ludzi przez śmierć Chrystusa, przestrzega się siedmiu sakramentów; obowiązuje zasada hierarchii, celibat księży i prawo kanoniczne; praktykuje się działalność misyjną i zakonną

Czym jest Katolicyzm znaczenie w Słownik filozofia K .