Co znaczy KIERKEGAARD SOREN AABYE?

Co znaczy Aabye soren kierkegaard

Definicja: (1813-1855) - filozof duński, prekursor → egzystencjalizmu; w swej programowo antysystemowej i antyheglowskiej (zob. → Hegel) filozofii zajmował się przede wszystkim problemami konkretnego ludzkiego istnienia, zwłaszcza w jego wymiarze etycznym i religijnym, dlatego interesowały go napięcia i sprzeczności, jakie w człowieku wywołuje konflikt tego, co doczesne i skończone, z → transcendentnym wymiarem ludzkiej egzystencji, nigdy nie zaspokojona religijna tęsknota za prawdziwym bytem; paradoksalność wiary, → irracjonalność samego Boga to, zdaniem Kierkegaarda, główne wyznaczniki ludzkiego bytowania, doskonale zobrazowane w postaci Abrahama, któremu Bóg nakazał zabić pierworodnego syna Izaaka. → Religia wcale nie daje pocieszenia, bojaźń i drżenie to nagroda dla tych, którzy zdecydowali się na "przeskok wiary" - irracjonalny akt zawierzenia Bogu. Ale tych, których pochłonęło życie doczesne, czeka los jeszcze gorszy - nicość. Na tym właśnie polega tragizm ludzkiej egzystencji. Filozofia Kierkegaarda zainspirowała dwudziestowiecznych egzystencjalistów: → Jaspersa i → Heideggera. Jego główne dzieła to: Albo-albo, Bojaźń i drżenie, Okruchy filozoficzne.

Inne definicje jak z filozofii na literę K.