KIERKEGAARD SOREN AABYE co to jest
Definicja KIERKEGAARD SOREN AABYE. Co znaczy egzystencjalizmu; w swej programowo antysystemowej i.

Co to jest Aabye Soren Kierkegaard

Definicja KIERKEGAARD SOREN AABYE: (1813-1855) - filozof duński, prekursor egzystencjalizmu; w swej programowo antysystemowej i antyheglowskiej (zobacz Hegel) filozofii zajmował się w pierwszej kolejności problemami konkretnego ludzkiego istnienia, w szczególności w jego wymiarze etycznym i religijnym, dlatego interesowały go napięcia i sprzeczności, jakie w człowieku wywołuje konflikt tego, co doczesne i skończone, z transcendentnym wymiarem ludzkiej egzystencji, nigdy nie zaspokojona religijna tęsknota za prawdziwym bytem; paradoksalność wiary, irracjonalność samego Boga to, zdaniem Kierkegaarda, kluczowe wyznaczniki ludzkiego bytowania, idealnie zobrazowane w formie Abrahama, któremu Bóg nakazał zabić pierworodnego syna Izaaka. Religia w ogóle nie daje pocieszenia, bojaźń i drżenie to nagroda dla tych, którzy zdecydowali się na "przeskok wiary" - irracjonalny akt zawierzenia Bogu. Lecz tych, których pochłonęło życie doczesne, czeka los jeszcze gorszy - nicość. Na tym właśnie bazuje tragizm ludzkiej egzystencji. Filozofia Kierkegaarda zainspirowała dwudziestowiecznych egzystencjalistów: Jaspersa i Heideggera. Jego kluczowe dzieła to: Lub- lub, Bojaźń i drżenie, Okruchy filozoficzne

Czym jest Aabye Soren Kierkegaard znaczenie w Słownik filozofia K .