KOŁO WIEDEŃSKIE co to jest
Definicja KOŁO WIEDEŃSKIE. Co znaczy fizyków działających w Wiedniu w latach dwudziestych i.

Co to jest Wiedeńskie Koło

Definicja KOŁO WIEDEŃSKIE: ekipa filozofów, matematyków, logików, fizyków działających w Wiedniu w latach dwudziestych i trzydziestych XX w., skupionych wokół osoby Schlicka; propagowali sposoby naukowe w filozofii zawarte w doktrynie zwanej pozytywizmem logicznym i uznawali za realną wiedzę tylko tak zwany zdania sprawozdawcze, intersubiektywnie sprawdzalne, nazywając je empirycznymi protokołami obserwacyjnymi, formułowanymi w języku fizyki ( fizykalizm). Logikę i matematykę uważali za edukacji czysto oficjalne, zestaw tautologii, które jako zdania analityczne, nie wnoszą nowej wiedzy o świecie, jedynie systematyzują ją i formalizują. Z Kołem związani byli między innymi Carnap, Popper, Wittgenstein

Czym jest Wiedeńskie Koło znaczenie w Słownik filozofia K .