KOMPLEKS co to jest
Definicja KOMPLEKS. Co znaczy zespoły wyobrażeń zepchnięte w nieświadomość, lecz wciąż aktywne.

Co to jest Kompleks

Definicja KOMPLEKS: w teorii psychoanalitycznej Freuda to zespoły wyobrażeń zepchnięte w nieświadomość, lecz wciąż aktywne, wywierające wpływ na psychikę; w innym znaczeniu to skonfliktowane, przeciwstawne sobie, instynktowne skłonności tkwiące w osobowości człowieka, które mogą być powodem jego niepowodzeń życiowych, zahamowań dostosowawczych i mają niekorzystny wpływ na postęp osobowości; psychoanaliza ma na celu uwolnienie człowieka od zgubnych wpływów kompleksów na jego zdrowie; wśród podstawowych kompleksów wylicza się kompleks niższości, kompleks Edypa, Elektry, kastracji

Czym jest Kompleks znaczenie w Słownik filozofia K .