KONFIRMACJA co to jest
Definicja KONFIRMACJA. Co znaczy wykazanie prawdziwości hipotezy przez dostarczenie empirycznych.

Co to jest Konfirmacja

Definicja KONFIRMACJA: wykazanie prawdziwości hipotezy przez dostarczenie empirycznych dowodów

Czym jest Konfirmacja znaczenie w Słownik filozofia K .