Co znaczy KONOTACJA?

Co to jest Konotacja

Definicja: w logice termin oznaczający to, co złożona jest na znaczenie danego definicje, wyrazu; w językoznawstwie to treść znaczeniowa wyrazu

Inne definicje jak z filozofii na literę Słownik filozofia na K .