Oceń przydatność:

Co znaczy Konotacja

Wyjaśnienie definicji: w → logice termin oznaczający to, co składa się na znaczenie danego pojęcia, wyrazu; w językoznawstwie to treść znaczeniowa wyrazu.

Inne definicje z filozofii na literę K.

Filozoficznie:


Co oznacza KONOTACJA - znaczenie.

Opis Konotacja definicja.