Co znaczy KONOTACJA?

Co znaczy Konotacja

Definicja: w → logice termin oznaczający to, co składa się na znaczenie danego pojęcia, wyrazu; w językoznawstwie to treść znaczeniowa wyrazu.

Inne definicje jak z filozofii na literę K.