Co znaczy KRYTYCYZM?

Co znaczy Krytycyzm

Definicja: postawa światopoglądowa kojarzona ze → sceptycyzmem, krytykująca i negująca obowiązujące teorie, jak to miało miejsce w przypadku starożytnych sceptyków, występujących m.in. przeciw → sofistom; → Ockham krytykował teologię, próbując wykazać, że nie jest nauką, w krytyce psychologii przyjął założenie, że → dusza jest niematerialna i niezniszczalna, że jest formą ciała i że człowiek ją posiada; krytykując → etykę, uznał że nie ma praw obiektywnych, które ograniczałyby wolę Bożą; → Locke, → Berkeley, → Hume, będąc przeciwnikami → dogmatyzmu, krytykowali przede wszystkim pojęcia natury filozoficznej; u → Kanta postawa krytyczna zaowocowała teorią, zwaną właśnie krytycyzmem, która sugerowała zmianę metody filozoficznej, jaką dotychczas posługiwano się w odniesieniu do problemów ontologicznych. Zmiana polegała na przeniesieniu środka ciężkości rozważań z przedmiotu na proces poznawania przedmiotu, uzależniając przedmiot poznania od podmiotu poznającego.

Inne definicje jak z filozofii na literę K.