KRYTYCYZM co to jest
Definicja KRYTYCYZM. Co znaczy sceptycyzmem, krytykująca i negująca obowiązujące teorie, jak to.

Co to jest Krytycyzm

Definicja KRYTYCYZM: postawa światopoglądowa kojarzona ze sceptycyzmem, krytykująca i negująca obowiązujące teorie, jak to miało miejsce w razie starożytnych sceptyków, występujących między innymi przeciw sofistom; Ockham krytykował teologię, próbując wykazać, iż nie jest edukacją, w krytyce psychologii przyjął założenie, iż dusza jest niematerialna i niezniszczalna, iż jest metodą ciała i iż człowiek ją posiada; krytykując etykę, uznał iż nie ma praw obiektywnych, które ograniczałyby wolę Bożą; Locke, Berkeley, Hume, będąc przeciwnikami dogmatyzmu, krytykowali w pierwszej kolejności definicje natury filozoficznej; u Kanta postawa krytyczna zaowocowała teorią, zwaną właśnie krytycyzmem, która sugerowała zmianę sposoby filozoficznej, jaką dotychczas posługiwano się w odniesieniu do problemów ontologicznych. Zmiana polegała na przeniesieniu środka ciężkości rozważań z przedmiotu na mechanizm poznawania przedmiotu, uzależniając element poznania od podmiotu poznającego

Czym jest Krytycyzm znaczenie w Słownik filozofia K .