MACHIAVELLI NICOLÓ co to jest
Definicja MACHIAVELLI NICOLÓ. Co znaczy i filozof włoski. Autor Księcia - dzieła, które Russell.

Co to jest MACHIAVELLI NICOLÓ

Definicja MACHIAVELLI NICOLÓ: (1469-1527) - poeta, historyk, polityk i filozof włoski. Autor Księcia - dzieła, które Russell nazwał podręcznikiem dla gangsterów; Hegel na przykład uważał Machiavellego za geniusza, a Spinoza w jego dziele dostrzegł przestrogę przed tyranią. Książę zajmuje się prawie wyłącznie technicznymi kwestiami sprawowania władzy, nie cofając się przed pochwałą czynów moralnie wątpliwych, jak kłamstwo, intryga, zdrada czy przemoc, pod warunkiem ich skuteczności w utrzymaniu i rozszerzeniu władzy. Sam Machiavelli władzę traktował tylko jako środek - jego celem i ideałem była rządzona poprzez prawo republika. Jego dzieło miało stanowić bodziec do zjednoczenia Włoch. makiawelizmem zaczęto nazywać oparty na moralnym relatywizmie sposób sprawowania władzy, wedle maksymą: "Cel uświęca środki"

Czym jest MACHIAVELLI NICOLÓ znaczenie w Słownik filozofia M .