MATERIALIZM DIALEKTYCZNY co to jest
Definicja MATERIALIZM DIALEKTYCZNY. Co znaczy łącząca w sobie przedmioty dialektyki Hegla i.

Co to jest MATERIALIZM DIALEKTYCZNY

Definicja MATERIALIZM DIALEKTYCZNY: koncepcja filozoficzna Marksa i Engelsa, łącząca w sobie przedmioty dialektyki Hegla i materializmu Feuerbacha, będąca podłożem socjalnych ruchów rewolucyjnych, jak socjalizm, komunizm, którego istotą jest twierdzenie, iż świat w całości jest materialny, iż istnieje byt wywołujący postrzeganie i będący od tego postrzegania niezależnym, iż materia nie podlega prawom mechaniki (system jest tylko jedną z jej postaci, tak samo jak życie), ponieważ jest wielopostaciowa i znajdująca się w ciągłym ruchu (wyraz "dialektyczny" rozumiano jako "rozwijanie się", "nieustanny ruch", "ścieranie się wewnętrznych sił", dające ciągle nowe postacie materii)

Czym jest MATERIALIZM DIALEKTYCZNY znaczenie w Słownik filozofia M .