MESJANIZM co to jest
Definicja MESJANIZM. Co znaczy polskiej myśli filozoficznej w I połowie XIX w. Dla Hoene-Wrońskiego.

Co to jest MESJANIZM

Definicja MESJANIZM: definicja charakterystyczne dla polskiej myśli filozoficznej w I połowie XIX w. Dla Hoene-Wrońskiego oznaczało dążenie do ugruntowania się filozofii absolutnej, potrafiącej zbawiać narody. Dla Mickiewicza i innych polskich romantyków mesjanizm to postawa wobec rzeczywistości narzuconej poprzez zaborców, sposób myślenia o teraźniejszym i przyszłym losie narodu polskiego, który miał powtórzyć losy Mesjasza, Chrystusa, odkupić grzechy innych narodów, pozwolić się ukrzyżować (poddać się rozbiorom), aby wreszcie zmartwychwstać jak Chrystus, odzyskując w ten sposób niepodległość

Czym jest MESJANIZM znaczenie w Słownik filozofia M .