METODA DIALEKTYCZNA co to jest
Definicja METODA DIALEKTYCZNA. Co znaczy na zaprzeczeniu tego, z czego w toku rozumowania się.

Co to jest METODA DIALEKTYCZNA

Definicja METODA DIALEKTYCZNA: postępowanie metodologiczne opierające na zaprzeczeniu tego, z czego w toku rozumowania się wychodzi, aby następnie dojść do prawdy; zdaniem Platona to jedyna godna polecenia sposób naukowa, wykorzystywana badaniu idei i zjawisk, zdolna ukazać badaczowi prawdę na drodze zestawiania na przykład pojęć i twierdzeń, analiz i syntez

Czym jest METODA DIALEKTYCZNA znaczenie w Słownik filozofia M .