MTYCYZM co to jest
Definicja MISTYCYZM. Co znaczy filozoficzne, polegające się na przeświadczeniu, iż możliwe jest.

Co to jest Mistycyzm

Definicja MISTYCYZM: doktryna, wiara religijna, stanowisko filozoficzne, polegające się na przeświadczeniu, iż możliwe jest tajemne zjednoczenie się wierzącego z bóstwem lub duszy z absolutem na drodze bezpośredniego z nim kontaktu; uważane jest również, iż to jest jedyny środek poznania prawdy; rozróżnia się mistycyzm pozytywny (kreacja osoby będącej pod wpływem mistycznego kontaktu z Bogiem), niekorzystny (zatracenie się osoby doznającej mistycznego uniesienia), ascetyczny czy spekulatywny; do najwybitniejszych mistyków zalicza się św. Jana od Krzyża, Mistrza Johanesa Eckharta i Jakuba Böhme

Czym jest Mistycyzm znaczenie w Słownik filozofia M .