MONIZM co to jest
Definicja MONIZM. Co znaczy filozoficzny głoszący, iż istnieje jeden byt lub o naturze materialnej.

Co to jest MONIZM

Definicja MONIZM: skrajna postać idealizmu; pogląd filozoficzny głoszący, iż istnieje jeden byt lub o naturze materialnej, jak na przykład uważał Ksenofanes, widząc w ziemi fundamentalny byt, z którego narodziły się inne, lub o naturze duchowej, jak na przykład uważał Jan Szkot Eriugena, dla którego takim bytem był Bóg, który był dla niego jedyną substancją dynamiczną, rozwijającą się, z której emanuje wszystko, co istnieje; natomiast Berkeley uważał, iż istnieją jedynie niematerialne dusze i Bóg ( spirytualizm); dla Hegla bytem idealnym była idea, odznaczająca się racjonalnością i logicznością, podlegająca nieustannym zmianom w myśl zasad dialektyki; natomiast Schopenhauer widział prawdziwy byt w woli, była to dla niego siła kosmiczna, osnowa wszystkiego, co niematerialne, a której przejawem jest świat materialny, odbierany jako zjawiskowa pozorność

Czym jest MONIZM znaczenie w Słownik filozofia M .