MOUNIER EMMANUEL co to jest
Definicja MOUNIER EMMANUEL. Co znaczy próbujący połączyć syntetycznie chrześcijaństwo z socjalizmem.

Co to jest MOUNIER EMMANUEL

Definicja MOUNIER EMMANUEL: (1905-1950) - filozof francuski, próbujący połączyć syntetycznie chrześcijaństwo z socjalizmem. To połączenie określił jako personalizm, który miałby wyrażać "prymat osoby ludzkiej nad instytucjami zbiorowości […]" i głosić hasła typu: "być samym sobą" czy skupiać się nad polepszeniem warunków życia w społeczeństwie, propagować postawę obserwatora wydarzeń historycznych i zaangażowanego w nie uczestnika. Do ważniejszych pism zalicza się: Co tj. personalizm?, Wprowadzenie do egzystencjalizmów

Czym jest MOUNIER EMMANUEL znaczenie w Słownik filozofia M .