OCKHAM WILHELM co to jest
Definicja OCKHAM WILHELM. Co znaczy filozof i teolog pochodzenia angielskiego, zwany Doktorem.

Co to jest Wilhelm Ockham

Definicja OCKHAM WILHELM: (około 1285-1349) - średniowieczny filozof i teolog pochodzenia angielskiego, zwany Doktorem Niezwyciężonym, franciszkanin, kluczowy przedstawiciel prądu filozoficznego zwanego krytycyzmem, będącego reakcją na powszechny wówczas scholastyczny sposób myślenia. Właściwy Ockhamowi sceptycyzm skłonił go do zajęcia się bardziej krytyką wiedzy niż jej konstruowaniem. Jego filozofia była więc antysystematyczna i antydogmatyczna. Uznawał, iż teologia nie jest edukacją. Miejsce zdyskwalifikowanej wiedzy zajęła wiara, w tym przejawiał się jego fideizm. Przedkładał poznanie intuicyjne nad rozumowe, a w sporze o uniwersalia zajął stanowisko nominalistyczne. W najwyższym stopniu znana jest jednak jego metodologiczna zasada ekonomii w wyborze konkurencyjnych hipotez, zwana także brzytwą Ockhama, wg której bytów nie należy mnożyć bez potrzeby, dająca pierwszeństwo wyjaśnieniom prostym nad złożonymi. Zrywając ze starą filozofią położył on podwaliny pod nową naukę krytyczną i minimalistyczną. Jego nominalizm zainspirował Hobbesa i Locke´a i Berkeleya i Hume´a

Czym jest Wilhelm Ockham znaczenie w Słownik filozofia O .