PARALELIZM PSYCHOFIZYCZNY co to jest
Definicja PARALELIZM PSYCHOFIZYCZNY. Co znaczy tłumacząca współistnienie zjawisk psychicznych i.

Co to jest PARALELIZM PSYCHOFIZYCZNY

Definicja PARALELIZM PSYCHOFIZYCZNY: oryginalna koncepcja Spinozy, tłumacząca współistnienie zjawisk psychicznych i fizycznych na zasadzie równoległości, a nie wzajemnego oddziaływania. Koncepcja ta pozwoliła przezwyciężyć na przykład dualizm duszy i ciała, dualizm podmiotu poznającego i przedmiotu poznawanego; identyczne stanowisko zajął Wundt, który w swojej psychologii założył, iż zjawiska psychiczne nie są powodem zjawisk fizycznych i odwrotnie, bo biegną jakby równolegle do siebie, trudno je zatem łączyć, uważać za źródło jedne dla drugich

Czym jest PARALELIZM PSYCHOFIZYCZNY znaczenie w Słownik filozofia P .