Co znaczy PERCEPCJA?

Co znaczy Percepcja

Definicja: postrzeganie, odzwierciedlenie rzeczywistego przedmiotu, na które składają się: wrażenie, "odczucie zewnętrzności" i nazwanie przedmiotu postrzeganego za pomocą zmysłów; percepcja może mieć naturę zewnętrzną (postrzeganie przedmiotu istniejącego na zewnątrz nas) i wewnętrzną (postrzeganie tego, co istnieje w podmiocie).

Inne definicje jak z filozofii na literę P.