PERSONALIZM co to jest
Definicja PERSONALIZM. Co znaczy filozoficznych, których fundamentem jest przekonanie o osobowym.

Co to jest PERSONALIZM

Definicja PERSONALIZM: nazwa odnosząca się do wielu doktryn filozoficznych, których fundamentem jest przekonanie o osobowym charakterze świata, tzn. iż osoba ludzka jest najwyższą postacią istnienia, wyrasta powyżej instytucje, interesy, doktryny polityczne, będąc twórczą, aktywną, wolną, moralną, socjalną potrafi przekształcać świat stworzony poprzez Boga; termin ten stworzył Renouvier, a fundamenty doktryny Mounier, który w swych wystąpieniach bronił osoby ludzkiej przed sprowadzaniem jej do rzeczy, bronił sfery osobistej i poczucia wolności, jednak już w poglądach św. Augustyna odnaleźć można stwierdzenia widzące osobę w Bogu, której istotą jest wola; filozofia ta znalazła zwolenników w Stanach Zjednoczonych

Czym jest PERSONALIZM znaczenie w Słownik filozofia P .