PIRRON ELIDY co to jest
Definicja PIRRON Z ELIDY. Co znaczy malarz i filozof grecki, twórca kierunku filozoficznego.

Co to jest PIRRON Z ELIDY

Definicja PIRRON Z ELIDY: (około 376-286 przed naszą erą) - malarz i filozof grecki, twórca kierunku filozoficznego nazwanego pirronizmem, będącego radykalną odmianą sceptycyzmu. Pirron, w zgodzie z przekonaniem, iż nie sposób zdobyć jakiejkolwiek wiedzy, nie pozostawił jakichkolwiek pism. Założył szkołę w Elidzie, cieszącą się powszechną czcią i poważaniem. Najprawdopodobniej pod wpływem indyjskich ascetów i fakirów, których spotkał, uczestnicząc w wyprawie Aleksandra Wielkiego do Azji, za najpewniejszą metodę osiągnięcia szczęścia uznał zobojętnienie zarówno na radości, jak i na cierpienia, które niesie nam życie. Sceptycyzm w wydaniu Pirrona miał naturę praktyczną - zawieszenie wydawania sądów ( epoché), powstrzymanie się od rozstrzygnięcia jakiejkolwiek kwestii (akatalepsja) i nareszcie niezabieranie na ich temat głosu (afazja), miało doprowadzić do uspokojenia i wyciszenia umysłu ( ataraksja), który to stan był dla niego koniecznym warunkiem osiągnięcia szczęścia. Sądził, iż na pytanie o naturę rzeczy odpowiedzieć musimy, iż wszystko, co na ten temat wiemy, to jest, jak się nam one pojawiają, a pytani o postawę w relacji do rzeczywistości, powinniśmy odpowiedzieć zawieszeniem sądu. Radykalizm pirrońskiego sceptycyzmu polegał na zawieszeniu wszelkich sądów. Pirron twierdził, iż nie możemy rościć sobie pretensji nie tylko do wiedzy pewnej, lecz nawet do prawdopodobnej. Różnił się tym od umiarkowanej wersji sceptycyzmu reprezentowanej poprzez akademików Arkezylaosa z Pitane i Karneadesa z Cyreny. Starożytny sceptycyzm nie odwoływał się przy tym do krytycznej analizy ludzkiego umysłu, która miałaby wykazać jego poznawczą nieudolność, tylko skoncentrował się na logicznym rozbiorze zdań. Doprowadziło go to do sformułowania zasady izostenii, a więc równoważności sądów przeciwnych

Czym jest PIRRON Z ELIDY znaczenie w Słownik filozofia P .