PITAGORAS SAMOS co to jest
Definicja PITAGORAS Z SAMOS. Co znaczy grecki matematyk i filozof, założyciel związku.

Co to jest PITAGORAS Z SAMOS

Definicja PITAGORAS Z SAMOS: (około 572-497 przed naszą erą) - grecki matematyk i filozof, założyciel związku pitagorejskiego, sekty religijnej opartej na misteriach i naukach tajemnych. Nie pozostawił po sobie jakichkolwiek pism, jego poglądy znamy tylko z stosunku uczniów, którzy swemu mistrzowi przypisywali regularnie swoje sądy i opinie, poprzez co już w czasach Arystotelesa nie można było odróżnić jednych od drugich. Pitagorejczycy wierzyli w wędrówkę dusz, metempsychozę - dusza istniała oddzielnie od ciała i za siedzibę mogła sobie obrać dowolne ciało. Celem życia doczesnego było oczyszczenie duszy, a jednym ze sposobów osiągnięcia tego, prócz udziału w sekretnych misteriach, było poświęcenie się pracy naukowej. W związku pitagorejskim uprawiano w pierwszej kolejności matematykę. Widziano w niej klucz do zrozumienia rzeczywistości, uważano gdyż, iż o właściwościach rzeczy decydują czynniki ilościowe. "Przejąwszy się matematyką jęli uważać, iż zasady jej są zasadami wszelkiego bytu, gdyż zaś w niej liczby są rzeczą z natury pierwszą, a oni mniemali, iż widzą w liczbach liczne podobieństwa z tym, co jest i co się staje, bardziej liczne niż w ogniu, ziemi, wodzie… Uważali liczby za rzecz pierwszą w całej naturze, pierwiastki liczb za pierwiastki bytu, niebiosa całe za harmonię i liczbę" - pisał Arystoteles. Pitagorejczycy stworzyli początki teorii liczb, sformułowali słynne twierdzenie Pitagorasa, opracowali matematyczne podstawy muzyki i dokonali wielu odkryć astronomicznych. Z ich zamiłowaniem do nauk matematycznych łączyła się wiara w harmonijną budowę świata. Świat ten nazwali kosmosem, a więc ładem

Czym jest PITAGORAS Z SAMOS znaczenie w Słownik filozofia P .